Jogi nyilatkozat

Tisztelt látogató, vásárló!

Szeretettel üdvözöljük a Fitminutes (https://fitminutes.hu/) honlapján!

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap böngészésével ön a Fitminutes Munkahelyi Egészségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: jogtulajdonos, szerző) szellemi termékét olvassa, továbbá, hogy a honlapon található teljes tartalom, beleértve a tornagyakorlatokat, azok sorrendjét jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állva, annak tulajdonát képezik.

Jogtulajdonos célja, hogy az ülőmunkát végzők egészségmegóvása érdekében hasznos, ugyanakkor könnyen elvégezhető gyakorlatsorokat állítson össze.

A honlap tartalmának bármilyen módon történő másolása, ismételt felhasználása tilos.

Szerző és jogtulajdonos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak, illetve a konkrét értékesített termékek, szolgáltatások üzleti célú másolásához, azoknak a nagymértékben hasonló módon történő bármilyen olyan átvételéhez, amelyen szerzőségét nem jelölik.

A honlap tartalma, illetve a jogtulajdonos által kitalált és kifejlesztett technikák jogtulajdonosi írásbeli hozzájárulás nélkül történő másolása, terjesztése ellen tulajdonos minden jogi eszközzel fel kíván lépni.

1.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint
  • kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

2.

A jog megsértése esetén jogtulajdonos büntetőjogi feljelentést jogosult tenni. A vétség büntetése két évig terjedő szabadságvesztés, viszont, amennyiben a vagyoni kár jelentős, bűntett miatt vonják felelősségre a jogsértőt.

3.

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.

Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve termékének felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti.

A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével szemben.

4.

Jogtulajdonos vélelmezi, hogy a honlapot a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén 25.000 forint+ Áfa/nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 50% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók érvényesítését.

A honlap olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a honlapot, ment le vagy másol tartalmat. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

5.

Jogtulajdonos nem vállal felelősséget semmilyen – akár jogszerű, akár jogellenes – a honlapjáról történő hozzáférés, böngészés vagy letöltés következtében bekövetkezett közvetett vagy közvetlen kárért.

Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok és használati mintaoltalmak tulajdonosa:

Fitminutes Munkahelyi Egészségfejlesztő Kft.

e-mail: [email protected]

telefonszám: +36 20 233 7941

honlap: https://fitminutes.hu/